Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Tobias Granberg

Programdirektör Klinisk tillämpning av nästa generations elastografi med magnetisk resonans i hjärnan för neurodegenerativa sjukdomar och hjärntumörer. Leder en forskargrupp inom neuroradiologi med fokus på neurodegenerativa och neuroinflammatoriska sjukdomar och MR-centrum på Karolinska Insitutet.
Porträttbild på Tobias Granberg framför en datortomograf

Vilken forskning utför du vid MedTechLabs?

Min forskargrupp och jag arbetar med utveckling av en ny typ av teknik för magnetkamera (MR) kallad elastografi med syfte att förbättra diagnostiken av sjukdomar i hjärnan. Vid vanlig MR undersöker vi oftast hur hjärnan ser ut anatomiskt men med MR-elastografi vill vi göra det möjligt att även objektivt mäta styvheten av vävnaden. Denna forskning utför vi i nära samarbete med Rodrigo Morenos grupp på KTH och flera andra samarbetspartners i Stockholm och internationellt. 

Vilken inverkan hoppas du få med din forskning?

Förhoppningen är att göra det möjligt att upptäcka sjukliga processer i hjärnan innan de är synliga för röntgenläkarens blick med vanlig MR. En annan målsättning är att kunna få liknande svar som vävnadsprover utan att behöva göra en operation för exempelvis hjärntumörer. Eftersom det sällan är möjligt att ta vävnadsprover från hjärnan skulle MR-elastografi kunna vara värdefullt för diagnostiken vid många olika neurologiska och neurokirurgiska sjukdomar. 

När kan resultat från denna forskning nå patienterna?

MR-elastografi används redan idag i kliniskt för att undersöka levern för att minska behovet av invasiva nålstick för att ta vävnadsprover. Vår studie för användning i hjärnan kommer pågå i 5 år och består av två delar. En teknisk del för metodutveckling av våra nuvarande metoder med traditionella magnetkameror. Vi kommer också överföra denna kunskap till en ny magnetkamera på Karolinska med särskilt hög fältstyrka (7 Tesla) som nu används i klinisk rutin. Den andra delen handlar om att redan nu påbörja kliniska studier hos patienter med bl.a. Parkinsons sjukdom, demens, multipel skleros (MS) och hjärntumörer för att klarlägga vilken klinisk nytta den nya tekniken ger. 

Vad är din bakgrund och din motivation som forskare?

Efter läkarexamen och doktorsexamen vid Karolinska Institutet (KI) spenderade jag ett år vid Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital för att lära mig nya MR-tekniker att kunna vidareutveckla i Sverige. Kliniskt gjorde jag min allmäntjänstgöring i Västerås och sedan min specialisering och subspecialisering vid Karolinska Universitetssjukhuset. Till vardags arbetar jag som neuroradiolog (röntgenläkare inriktad mot hjärna och ryggmärg) och leder parallellt vår forskargrupp och MR-centrum på KI. Min inspiration kommer av att följa den snabba tekniska utvecklingen och arbeta för att detta ska ge bättre diagnostik för våra patienter i den kliniska vardagen. På så sätt vill jag verka för att de senaste tekniska utvecklingarna kan göra största möjliga patientnytta.   

Kontakta Tobias Granberg: tobias.granberg@ki.se