Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Program: Avbildning och diagnos av bröstcancer med stöd av artificiell intelligens

Programmet använder AI och maskininlärning för att radikalt öka träffsäkerheten inom bilddiagnostik av bröstcancer.
Varje år dör omkring 1 500 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Allt fler fall upptäcks, samtidigt som den relativa dödligheten i sjukdomen minskat.

Forskningsprogrammet kommer att bidra till snabbare och bättre diagnostisering och därmed möjligheten att bota fler patienter och upptäcka cancer tidigare i sjukdomsförloppet. Tack vare Sveriges unika tillgång till omfattande och kvalitetssäkrade patientdata kan programmet använda avkodade data (bilder och prover) från samtliga patienter som diagnostiserats med bröstcancer genom mammografi i Stockholmsregionen mellan åren 2005 och 2019. Programmets huvudsyfte är att utveckla och testa AI-baserade modeller för radiologisk och histopatologisk bildanalys. Inom delområdet radiologisk bildanalys har vi hittills använt historiska data för att testa kommersiella AI-modeller och för att utveckla egna. Patologidelen av programmet fokuserar på utveckling av en egen AI-modell som kan fungera som beslutsstöd till patologen. Här finns stora skillnader i diagnostik mellan olika patologer och det påverkar behandlingen.

Programmet leds av professor och läkaren Johan Hartman , Karolinska Institutet, och lektor Kevin Smith , KTH.