Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Avbildning och diagnos av bröstcancer med stöd av artificiell intelligens

Programmet använder AI och maskininlärning för att radikalt öka träffsäkerheten inom bilddiagnostik av bröstcancer.
Varje år dör omkring 1 500 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Allt fler fall upptäcks, samtidigt som den relativa dödligheten i sjukdomen minskat.

Forskningsprogrammet kommer att bidra till snabbare och bättre diagnostisering och därmed möjligheten att bota fler patienter och upptäcka cancer tidigare i sjukdomsförloppet. Tack vare Sveriges unika tillgång till omfattande och kvalitetssäkrade patientdata kan programmet använda avkodade data (bilder och prover) från samtliga patienter som diagnostiserats med bröstcancer genom mammografi i Stockholmsregionen mellan åren 2005 och 2019. Programmets huvudsyfte är att utveckla och testa AI-baserade modeller för radiologisk och histopatologisk bildanalys. Inom delområdet radiologisk bildanalys har vi hittills använt historiska data för att testa kommersiella AI-modeller och för att utveckla egna. Patologidelen av programmet fokuserar på utveckling av en egen AI-modell som kan fungera som beslutsstöd till patologen. Här finns stora skillnader i diagnostik mellan olika patologer och det påverkar behandlingen.

Programmet leds av professor och läkaren Johan Hartman , Karolinska Institutet, och lektor Kevin Smith , KTH.