Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Kliniska studier

Kliniska studier genomförs i syfte att få fram nya, effektiva och säkra medicinska behandlingar inom hälso- och sjukvården som kommer till nytta för patienten.

En klinisk studie är en undersökning på friska eller patienter som redan är i någon typ av behandling för att studera effekt och säkerhet av nya medicinska behandlingar av ett läkemedel eller en medicinteknisk produkt. Det kan också vara utvärdering av någon annan typ av behandling. Syftet med kliniska studier är att få fram så effektiva och säkra behandlingar som möjligt. Kliniska studier är också en förutsättning för att myndigheter ska kunna godkänna ett nytt läkemedel eller en ny medicinteknisk produkt och även för att läkarna ska kunna börja använda en ny behandlingsmetod. Genom att delta i en studie kan patienter och friska personer bidra till att driva forskningen framåt.

Läs mer på kliniskastudier.se som drivs av Vetenskapsrådet för en mer utförlig beskrivning av de olika stegen av en klinisk studie.