Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Program: Kontinuerlig laktatmätning och förebyggande av hypoxi hos foster under förlossningen

Dagens metoder för fosterövervakning har svagheter och forskarna i detta nya program siktar på att förbättra dessa för att minska risken för organsvikt hos barnet under förlossningen. 
Picture of a newborn held by a healthcare professional
Photo by Ольга Жарикова

Målet med programmet är att åstadkomma en kontinuerlig laktatmätning under förlossningen, vilket skulle innebära en helt ny teknik inom vården med potential att förändra fosterövervakningen I grunden.   

Nuvarande fosterövervakningsmetod med kardiotokografi (CTG) har flera svagheter. Bland annat är reproducerbarheten i CTG-tolkning låg och tolkningen är en visuell subjektiv bedömning av förlossningspersonalen. De flesta foster uppvisar någon gång under förlossningsprocessen en påverkad hjärtfrekvens, varav de flesta ändock är väl syresatta, det vill säga att specificiteten i CTG-metoden är låg. De förstnämnda svagheterna påverkar även sensitiviteten. Idag används laktatprovtagning under förlossningen som ett komplement till CTG när denna är icke-normal. Ett kapillärt blodprov tas från fostrets hud och analyseras för mjölksyrenivån (laktatkoncentrationen). Att få en kontinuerlig laktatmätning under förlossningen skulle vara en helt ny teknik och med potential att förändra fosterövervakningen i grunden, såväl i Sverige som i resten av världen.

Syrebrist vid födseln resulterar i dödsfall eller funktionshinder hos över 1 miljon spädbarn globalt varje år. Syrebristen kan leda till permanent neurologisk skada eller cerebral pares (CP). I Sverige drabbas ungefär ett barn av 100 av dålig blodcirkulation i kombination med syrebrist i samband med förlossningen.

Inom programmet utvecklas ett inbyggt system som på ett icke-invasivt och kontinuerligt sätt mäter mjölksyrekoncentrationen där en sensor fästs på föregående fosterdel under förlossningen. Initialt utvecklar forskarna en prototyp och därefter planeras djurstudier på fårfoster. Efter dessa kan sedan mänskliga observationsstudier påbörjas, där normalvärden för laktatkoncentration under förlossning undersöks. Därefter är systemet redo att utvärderas genom randomiserade studier där systemet testas mot dagens rutinmetod, CTG.

Programmet Kontinuerlig laktatmätning och förebyggande av hypoxi hos foster under förlossningen leds av Malin Holzmann, Karolinska Institutet (KI), och Saul Rodriguez Duenas, Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Malin Holzmann är överläkare vid enheten för graviditet och förlossning vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och docent vid KI. Saul Rodriguez Duenas är universitetslektor vid avdelningen för elektronik och inbyggda system vid KTH.

Programmet beviljades av MedTechLabs styrgrupp i oktober 2023 och kommer att pågå under fem år, med start i januari 2024.