Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Projekt: AI-modeller för detektion av bröstcancer, mammografisk detekterbarhet inom radiologi

Forskningsledare Kevin Smith, KTH och Fredrik Strand, Karolinska Institutet
Den översta raden (i svartvitt) visar mammografibilder med en framväxande tumör inritad (t.t.d.=tid till diagnos): 4,2 år före diagnos, 2,1 år före diagnos och vid diagnos. Den nedre raden (i blått) visar hur två olika AI-nätverk bedömt bilderna. De tre bilderna till vänster illustrerar ett AI-nätverk tränat på att upptäcka generell riskinformation (“Inherent risk model”), medan de tre bilderna till höger illustrerar ett annat AI-nätverk tränat på att upptäcka tumörförändringar (“Cancer sign")
Den översta raden (i svartvitt) visar mammografibilder med en framväxande tumör inritad (t.t.d.=tid till diagnos): 4,2 år före diagnos, 2,1 år före diagnos och vid diagnos. Den nedre raden (i blått) visar hur två olika AI-nätverk bedömt bilderna. De tre bilderna till vänster illustrerar ett AI-nätverk tränat på att upptäcka generell riskinformation (“Inherent risk model”), medan de tre bilderna till höger illustrerar ett annat AI-nätverk tränat på att upptäcka tumörförändringar (“Cancer sign")

Radiologidelen av programmet fokuserar på utbildning och utvärdering av AI-modeller för detektion av bröstcancer, mammografisk detekterbarhet och inneboende risk. Den bästa kommersiella AI-modellen kommer att användas i två prospektiva studier som pågår under 2021. Studierna går under samlingsnamnet ScreenTrust. ScreenTrust ska avgöra hur AI-modeller kan optimera urvalet av kvinnor som har störst sannolikhet att lämna våra mammografiska screeninganläggningar med oupptäckt cancer. Den första studien, ScreenTrust MRI, fick etiskt godkännande i februari 2021 och utförs på Karolinska Universitetssjukhuset med magnetkamera (MR). Där kombineras den kommersiella modellen med två egenutvecklade modeller för att selektera en grupp kvinnor som efter invändningsfri screening-mammografi erbjuds att komplettera med magnetkamera. Målet är att minimera andelen oupptäckt cancer. Den kliniska studien fick etiskt godkännande i februari 2021 och har fått namnet ”ScreenTrust MRI”. I projektgruppen ingår bröstkirurger (Hanna Fredholm och Irma Fredriksson), en bröstonkolog (Theodoros Foukakis) och chef för bröststrålning (Malin Laurell Lövefors). Karolinska IT har monterat en AI-dator och vi har godkännande för att extrahera bilder och journaldata. Syftet med ScreenTrust är att avgöra hur AI-modeller kan optimera urvalet av kvinnor som har störst sannolikhet att lämna våra mammografiska screeninganläggningar med oupptäckt cancer. En studie från Nederländerna, publicerad i New England Journal of Medicine, visade en avkastning på 16,5 cancer per 1000 MR-undersökningar – vårt mål är att försöka fördubbla det.

Den andra studien, ScreenTrust CAD, utförs på Capio St Görans sjukhus med den bästa kommersiella AI-modellen. Vi vill undersöka möjligheten att komplettera eller ersätta en av de två röntgenläkare som granskar varje screeningmammografi. Samtidigt börjar utvecklingen av AI-nätverk som även kan analysera MR-bilder i så kallat multimodalitets-AI.