Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Projekt: Bildrekonstruktionsmetoder för fotonräknande datortomografi

Forskningsledare Mats Persson, KTH

För att den nya (fotonräknande) datortomografitekniken skall nå sin fulla potential behöver den nyutvecklade hårdvaran kompletteras med förbättrade databehandlingsalgoritmer så att uppmätta data utnyttjas till fullo och ger bästa möjliga bildkvalitet. Inom detta projekt utvecklar vi nästa generations bildrekonstruktionsmetoder för fotonräknande datortomografi och utvärderar resulterande bildkvalitet. I samarbete med General Electric Research Center i Niskayuna, NY, USA har vi tagit fram en metod för att korrigera för fysikaliska effekter vid bildtagning som annars kan ge artefakter i bilderna. I samarbete med Institutionen för matematik vid KTH har vi också utvecklat en bildrekonstruktionsmetod baserad på djupa neurala nätverk, s.k. djupinlärning, som kan reducera bruset i bilderna kraftigt. På några års sikt kan kombinationen av fotonräknande datortomografi med nästa generations bildrekonstruktion ta bildkvalitén inom datortomografi till en helt ny nivå.