Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Projekt: Endovaskulära fjärrstyrda läkemedelskapslar

Forskningsledare Niclas Roxhed, KTH

Projektet syftar till att utveckla extremt små läkemedelskapslar, ungefär lika tunna som ett hårstrå, som kan levereras med endovaskulära tekniker. Frisättningen av läkemedel från kapseln styrs genom en fjärrsignal utanför kroppen. Det gör det möjligt att frisätta läkemedel på kommando, exempelvis en gång per vecka eller månad utan att man behöver göra ett nytt ingrepp. För att åstadkomma detta utvecklar vi kapslar baserat på mikro- och nanoteknik som gör det möjligt att konstruera mekaniska strukturer på mikroskala och som på ett bestämt sätt aktiveras med hjälp av en extern signal. Kapslarna kommer att utvärderas med ett cancerläkemedel och testas i relevanta modeller.