Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Projekt Longitudinell patientmonitorering

Forskningsledare Peder Olofsson, Karolinska Institutet och Henrik Hult, KTH

Kliniska data, mätningar och patienters egna rapporter samlas in longitudinellt över sjukdomsförloppet i inflammatorisk tarmsjukdom. Vi planerar att använda matematisk modellering för att försöka förutsäga inflammationsförlopp. Genom bättre pro-gnostisering av skov vid inflammatoriska sjukdomar förutser vi att behandlingsinsatserna kan optimeras och sjukdomsepisoderna lindras och förkortas.