Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Projekt: Longitudinell patientmonitorering

Forskningsledare Peder Olofsson, Karolinska Institutet och Henrik Hult, KTH

Kliniska data, mätningar och patienters egna rapporter samlas in longitudinellt över sjukdomsförloppet i inflammatorisk tarmsjukdom. Vi planerar att använda matematisk modellering för att försöka förutsäga inflammationsförlopp. Genom bättre pro-gnostisering av skov vid inflammatoriska sjukdomar förutser vi att behandlingsinsatserna kan optimeras och sjukdomsepisoderna lindras och förkortas.