Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Projekt Ny teknik för minimalinvasiv nervstimulering

Forskningsledare Peder Olofsson, Karolinska Institutet och Henrik Hult, KTH

Projekt
Det saknas en atlas över inflammationsregleringens neurofysiologi. Det behövs för att studera och förstå mekanismer i detalj för att så småningom kunna rikta behandlingen bättre. Vi utvecklar en metod att trådlöst aktivera specifika, små perifera nerver i experimentell inflammation och skapa en atlas över den funktionella anatomin av neuronal inflammationsreglering.