Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Projekt: Ny teknik för minimalinvasiv nervstimulering

Forskningsledare Peder Olofsson, Karolinska Institutet och Henrik Hult, KTH

Det saknas en atlas över inflammationsregleringens neurofysiologi. Det behövs för att studera och förstå mekanismer i detalj för att så småningom kunna rikta behandlingen bättre. Vi utvecklar en metod att trådlöst aktivera specifika, små perifera nerver i experimentell inflammation och skapa en atlas över den funktionella anatomin av neuronal inflammationsreglering.