Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Program: Spektral CT-avbildning och Endovaskulära tekniker

Med teknikens hjälp kommer patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive stroke, samt cancer att kunna få betydligt bättre diagnoser och behandlingar.
Med endovaskulär teknik kan man med vägledning av röntgen navigera inuti kroppens kärl, till exempel för att dra ut blodproppar eller behandla blodförträngningar. Tekniken gör det också möjligt att ta prover och injicera eller deponera läkemedel lokalt i organ som annars är svåra att komma åt.
Med endovaskulär teknik kan man med vägledning av röntgen navigera inuti kroppens kärl, till exempel för att dra ut blodproppar eller behandla blodförträngningar. Tekniken gör det också möjligt att ta prover och injicera eller deponera läkemedel lokalt i organ som annars är svåra att komma åt.

Programmet ska bidra till att Stockholm med MedTechLabs blir den plats i världen där nästa generations teknologi för fotonräknande datortomografi utvecklas tillsammans med den kliniska infrastruktur som behövs i nära samarbete med företag, och till värde för miljontals patienter världen över.

MedTechLabs första program startade 2018 och utgår ifrån den världsledande röntgenteknik som utvecklats vid KTH. Denna teknik kan nu bli världsstandard inom vården genom att det globala företaget GE Healthcare förvärvat forskarägda Prismatic Sensors, som tagit forskningen vidare till utveckling av framtidens datortomografi. Det kommande arbetet med att förfina och implementera den nya röntgentekniken i vården kräver såväl forskning som utveckling och kommer utgöra en betydande del av forskningsprogrammet framöver. I detta ingår såväl frågeställningar kring mönsterigenkänning (AI) och datahantering, som vilken typ av visuell information radiologen behöver vid bedömning av sjukdomstillstånd för olika delar av kroppen. I programmet ingår även området Endovaskulära tekniker som innebär att man med vägledning av röntgen kan navigera inuti kroppens kärl, till exempel för att dra ut blodproppar eller behandla blodförträngningar. Tekniken gör det också möjligt att ta prover och injicera eller deponera läkemedel lokalt i organ som annars är svåra att komma åt. Men hjälp av dessa tekniker är det möjligt att diagnostisera och behandla hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive stroke, samt cancer.

Programmet leds av Mats Danielsson, professor vid medicinsk bildfysik, KTH, och Staffan Holmin, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI samt överläkare och ansvarig för FoU, forskning och utveckling vid funktionsområde neuroradiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

En presentation av forskningsfältet gjordes av Mats Danielsson och Staffan Holmin vid IVA seminariet ”En revolution för strokevården” år 2018.