Programmets fokus ligger på att utveckla nya lösningar för att förstå hur hjärnans vävnad förändras när den utsätts för sjukdomar som Alzheimer, Parkinson, MS eller vid hjärntumör.

När bromsmediciner för neurodegenerativa hjärnsjukdomar och hjärncancer nu blir mer tillgängliga blir det också viktigare tidig upptäckt av sjukdomarna i tid för att kunna bromsa sjukdomsförlopp så effektivt som möjligt. MR-Elastografi (MRE) används redan idag för att diagnostisera leversjukdomar men dess komplexitet har hittills hindrat den kliniska användningen för diagnos av hjärnans sjukdomar. Huvudmålet med detta tvärvetenskapliga program är att göra det möjligt att genomföra MRE även för hjärnan och utvärdera dess kliniska nytta vid neurodegenerativa sjukdomar och hjärntumörer. 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av kognitiv nedsättning/demens och drabbar idag 120 000 personer i Sverige. Parkinsons sjukdom är vår näst vanligaste neurologiska sjukdom och uppskattningsvis 15 000 personer lider av MS i landet. Varje år drabbas dessutom över 1 100 personer av hjärntumör.   

Projektet omfattar MRE-teknik från bildinsamling och analys till dess användning och utvärdering i kliniska studier. Det slutgiltiga målet är att möjliggöra klinisk implementering i Region Stockholm inom fem år och därmed bidra till bättre behandling för patienter.

Programmet Klinisk tillämpning av nästa generations hjärnmagnetisk resonanselastografi för neurodegenerativa sjukdomar och hjärntumörer leds av Rodrigo Moreno, KTH och Tobias Granberg, KI. Rodrigo Moreno är docent och universitetslektor vid Institutionen för medicinteknik och hälsosystem vid KTH. Tobias Granberg, är lektor vid avdelningen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Programmet beviljades av MedTechLabs styrgrupp i oktober 2023 och kommer att pågå under fem år, med start i januari 2024.