Automatisk bildanalys av morfologiska förändringar kommer att ge en snabbare, säkrare och kvantitativ förbättrad analys av njursjukdomars utveckling.

Kroniska njursjukdomar är ett växande globalt hot mot folkhälsan. Cirka 10 % av jordens befolkning är drabbade, men hos äldre och personer med högt blodtryck, hjärt/kärlsjukdomar och diabetes är över 35 % drabbade. Andelen personer som dör av kroniska njursjukdomar väntas öka de kommande åren, såvida inte fler länder satsar på förebyggande insatser och tidig behandling. Med en tidig diagnos av utvecklingen av njursjukdom kan man stoppa eller reversera sjukdomsförloppet, och förhindra kostsam njurdialys eller njurtransplantation.

Vår metod kommer att leverera både 2D och 3D bilder av njurbiopsier och genom bildanalys (’machine learning’, ’deep-learning’, AI) ämnar vi utveckla automatiskt kvantitativt stöd till diagnos av vanliga njursjukdomar för förbättrad precisionshälsa.Vårt mål är att förbättra njurpatologin för effektivare och tidigare detektion av njursjukdomar kliniskt.

Införande av superupplösande optisk patologi kommer att göra det möjligt att byta ut elektronmikroskopianalys som sker i ytterst tunna skikt, till att i 3-D morfologiskt följa utvecklingen av njursjukdomar in situ. Med hjälp av automatisk bildanalys av morfologiska förändringar kommer detta ge en snabbare, säkrare och kvantitativ förbättrad analys av njursjukdomars utveckling.

Projektet är ett samarbete mellan pionjärer inom superupplösande optisk mikroskopi vid KTH och kliniska njurforskare vid Karolinska Universitetssjukhusen i Huddinge/Solna samt Danderyds sjukhus.

Under uppstarten så kommer följande forskare att samarbeta i projektet med att utveckla metoden för klinisk njurdiagnostik:

Hans Blom, Forskningsledare, Docent, KTH/Scilifelab
Sigrid Lundberg, Forskningsledare, Med Dr/Läkare, njurforskare/patolog, KI/KS Danderyd
David Unnersjö-Jess, Tekn Dr/Postdoc, KTH/Univ Köln
Hjalmar Brismar, Professor, KTH/Scilifelab
Jaakko Patrakka, Docent/Professor, njurforskare/nefrolog, KI/KS Huddinge
Annika Östman Wernerson, Professor, njurforskare/patologkonsult KI/KS Huddinge
Hannes Olauson, Med Dr/Läkare, njurforskare/patolog, KI/KS Solna
Robin Ebbestad clinical PhD student / junior MD nephrology