Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Staffan Holmin tilldelas Hans Wigzells Forskningsstiftelses vetenskapspris

Priset tilldelas Staffan Holmin för hans banbrytande forskningsarbete med katetrar som kan styras till specifika delar i central organ via blodkärlen, för att ta bort blodproppar, ta vävnadsprover eller placera material i kroppen.

Ur stiftelsens pressmeddelande:

”Hans Wigzells Forskningsstiftelse delar i dag ut sitt pris som går till forskaren Staffan Holmin. Holmin får priset på 600.000 kr för banbrytande teknik med sofistikerade katetrar som kan styras till specifika delar av hjärnan via blodkärlssystemet. Dessa katetrar kan inte bara ta bort livshotande blodproppar utan också styras till att lämna blodbanan och t.ex. gå in i en lokal tumör, ta prov eller lämna material för vidare behandling. De kliniska konsekvenserna av Holmins banbrytande forskning är mycket positiva. Staffan Holmin är också en mycket god föreläsare som gör tittaren fascinerad av människokroppens härlighet.”

Om Hans Wigzell: Professor i immunologi, Karolinska institutet. Tidigare rektor för Karolinska institutet, Chef för Smittskyddsinstitutet, Statens bakteriologiska laboratorium och ordförande för Karolinska institutets Nobelkommitté. Hans är också medlem i Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien IVA.

Om Hans Wigzells Forskningsstiftelse: Stiftelsen ska främja sitt syfte att stödja vetenskaplig forskning och utbildning inom det medicinska området framförallt genom att dela ut stipendier och andra bidrag. Stiftelsen får också arrangera och/eller stödja seminarier och konferenser.