Den 24 augusti fick MedTechLabs äran att  vara en av de medicinska forskningsanläggningar i Stockholm och Uppsala som fick ta emot besök av GE HealthCares högsta ledning. Deras team förklarade att de var glada över att se framstegen i världens första kliniska utvärdering av vår fotonräknande datortomograf med kiseldetektorteknik, här vid BioClinicum.

Peter J Arduini, VD och koncernchef för GE Healthcare uppgav bland annat:

”I början av min karriär på GE HealthCare arbetade jag med datortomografi. Den här veckan var det spännande att få vara i epicentrum för denna spännande innovation, och jag ser fram emot den potentiella omvandling som den kommer att skapa för CT och fördelarna för patienter över hela världen. Fotonräkning har förutsättningar att ytterligare förbättra kapaciteten hos traditionell CT och öka bildprestanda för onkologi, kardiologi, neurologi och många andra kliniska CT-tillämpningar.”