I avsnitt #121 av Karolinska Institutets podcast Medicinvetarna ger Magnus Boman sin syn på tänkbara användningsområden för och etiska utmaningar vid användning av AI inom medicin och forskning.  

På uppdrag av MedTechLabs styrgrupp gör Magnus Boman för närvarande en kartläggning av behov inom vården när det gäller AI, möjliga synergier mellan forskningscentra samt ger förslag på utbildningar inom området som MedTechLabs bör ansvara för.

Du hittar avsnittet här (på svenska).

Picture of Magnus Boman