I Sverige drabbas årligen över 18 000 personer av akut ischemisk stroke. Med rätt och snabb behandling av stroke räddas både liv och den drabbade kan slippa livslång funktionsnedsättning, något som både ger ökad livskvalitet för patienten och spar stora pengar för samhället. De nya behandlingsmöjligheter som kommit fram under det senaste decenniet kräver mer kunskap inom vården, vilket är ett skäl till den nya kursen som ges via MedTechLabs.
Porträttbild och bild från utbildningsvideo med på Håkan Almqvist, överläkare och neuroradiolog på Capio St Göran.
Håkan Almqvist, responsible for the course

I oktober 2023 startade kursen ”Akut stroke, diagnostik och behandling” arrangerad av MedTechLabs. Utbildningen vänder sig till ST-läkare och specialistläkare som vill fortbilda sig inom området för att bättre kunna följa de nationella rekommendationerna och riktlinjerna för undersökning och behandling av stroke och TIA. Den nya kursen erbjöds såväl läkare i Region Stockholm som i andra delar av landet och blev snabbt övertecknad. 

Vi pratade med Håkan Almqvist, överläkare och neuroradiolog på Capio St Göran som är huvudansvarig för kursen. Håkan har arbetat nästa hela sitt yrkesliv med stroke, först på SÖS och senare som neuroradiolog på Karolinska, och följt den moderna utvecklingen hur man kan hitta och eliminera tromber/embolier ända sedan slutet av 90-talet.

Hej Håkan, kan du berätta litet om kursen och varför den ges?

”Kursen syftar till att ge kunskap om nyttan av akut reperfusionsbehandling inom 24 timmar hos flera patientgrupper, inklusive dem med relativt stora etablerade infarkter. Även handläggning och utredning av TIA ingår i kursen. Det största problemet med strokevården är fortfarande att patienterna kommer in för sent, så det är viktigt att alla i samhället vet att det finns hjälp att få och kastar sig på telefonen vid symtom. Men även vi inom vårdkedjan måste vara på tå och veta vad som behövs för patienterna. Man måste våga vara rationell och inkluderande även om det är låg sannolikhet för stroke. För det kan vara svårt att veta om man får rätt i sin bedömning. Läkare behöver se många fall för att bli duktiga i sin bedömning och det tar tid, framför allt på ett mindre sjukhus.”

Hur genomför ni kursen?

”I första omgången erbjuder vi den gratis till 40 deltagare som får ta del av ett trettiotal videoföreläsningar och fallstudiematerial med kommentarer, som vi distribuerar med hjälp av Collective Minds Radiology och deras system för radiologiska bilder. Det är upp till studenten hur mycket tid man lägger ner på den delen men jag skulle säga att det handlar om ungefär två och en halv dag, i egen takt. Utöver detta har vi en obligatorisk fysisk träff i form av seminarium i Stockholm där fallstudier diskuteras. Kunskapskontrollen sker på detta seminarium och det krävs en aktiv medverkan för att erhålla sitt kursintyg.”

Vem kom på idén om denna kurs?

”Vi var många som tidigt uppmärksammade att det saknades fortbildning för de nya undersöknings- och behandlingsformer som växt fram på området. När MedTechLabs drog igång såg man att det finns ett utbildningsbehov inom regionen. Professor Staffan Holmin tillsammans med KTH-professorn Mats Danielsson såg möjligheten att centrumet skulle kunna bidra till och hålla i utbildningen. Redan 2018 började vi spela in delar av det material som nu används på kursen tillsammans med nytt material 2023. Pandemin och frågor runt vilken plattform som skulle användas har gjort att det tagit litet tid.”

Vad tror du har gjort att kursen blivit så populär?

”Kursen motsvarar endast några dagar där man själv väljer när under ca 1 månad. Det påverkar säkert. Men det är upp till studenten hur mycket tid man lägger ner. Jag tror långa kurser blir svårare att attrahera till. Att vi har ett hybridupplägg med självstudier med föreläsningar och kunna bläddra i fall kombinerat med ett fysiskt seminarium med lärarna. En kurs måste också kunna ge både kursintyg samt ST-intyg. Det är nog precis det som många läkare efterfrågar i fortbildningsväg.”

När kommer ni att hålla kursen nästa gång?

”Det här är första gången vi genomför den och vi kommer såklart att vidareutveckla den utifrån den feedback vi får från kursdeltagarna. Sen får vi se hur många gånger per år som är rimligt. Det är också en fråga för Region Stockholm, som denna gång lät läkare från andra regioner gå utan kostnad. Men förhoppningsvis ska vi genomföra kursen även under 2024.”

SVT lyfter fram effekterna av forskning om AI för upptäckt av bröstcancer vid mammografi, utförd av MedTechlabs forskare Kevin Smith och Fredrik Strand. Lancet publicerade också en vetenskaplig artikel av den studie som genomfördes vid Capio Sankt Görans sjukhus i Stockholm.
Fredrik Strand on national television SVT

Vilka skillnader i cancerupptäckt och onödiga återkallelser är resultatet av olika kombinationer av AI och radiologer? Lancet Digital Health har publicerat resultaten av en prospektiv klinisk studie.

MedTechLabs forskare Fredrik Strand är förvånad över hur exakt AI:n var och säger att potentialen för AI att hantera det mesta av bildavläsningen vid mammografi är enorm.

Karin Dembrower är överläkare och medicinskt ansvarig för mammografiavdelningen på Capio S:t Görans sjukhus där den kliniska studien genomfördes. Hon är mycket nöjd med resultatet.

– Vi hittade litet mer cancer och återkallade färre kvinnor som visade sig vara friska, så vi oroade färre kvinnor. Och vi frigör tid för radiologerna att göra annan diagnostik än att titta på vad som är merparten friska kvinnors avbildningar. Vi har lyckats kapa köerna ordentligt, så vi är ett köfritt bröstcentrum nu, berättar hon i inslaget på SVT.

Systemet med AI-stöd för upptäckt av bröstcancer är i funktion sedan sommaren 2023 på St Görans sjukhus i Stockholm.

– Vi har visat att vår AI-teknik fungerar på St Göran och deras utrustning. Men det betyder inte att vilken AI som helst fungerar på all utrustning, så det är något man behöver kontrollera innan den införs, säger Fredrik Strand i samma inslag.

Se tv-inslaget här (på svenska)

Läs artikeln i Lancet Digital Health här (fulltext)