Vi tog en pratstund med Patrik Jarwoll och bad honom presentera sig själv, varför han valt att gå med i MedTechLabs och hur han kommer att bidra till styrgruppens arbete.

Hej Patrik, berätta litet om din bakgrund.

Jag har en doktorsexamen från Chalmers Tekniska Högskola och har arbetat för Varian inc. och Agilent Technologies inom service, försäljning, marknadsföring och RND innan jag började som MR-fysiker på KERIC, Karolinska Experimental Research and Imaging Center vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Och vad gör du nu?

Idag är jag chef för KERIC, en Core Facillity belägen i BioClinicum som stödjer forskning från både akademi och företag. KERIC är en preklinisk anläggning som stöder allt från kirurgisk träning till avbildning på smådjur med särskilt fokus på translationella forskningsprojekt. Vi vill ta projekt från vitro, eller ännu tidigare stadier, till klinisk forskning på ett säkert sätt som inte riskerar patienternas hälsa. På många sätt kan vi fungera som en bro mellan teknik och medicinsk vetenskap. Jag är också Operations and Business manager på CIR, Centre for Imaging Research – ett centrum för världsledande bilddiagnostik som bildats gemensamt av Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Region Stockholm. CIR stödjer akademiska, kliniska och industriella användare med tillgång till bildbehandlingsanläggningar och relaterade tjänster på högsta internationella nivå. CIR erbjuder en exceptionell och unik samling teknik för banbrytande strukturell, funktionell och metabolisk in vivo-avbildning av alla organ, hos människor, icke-mänskliga primater, stora och små djur.

Vad fick dig att vilja arbeta med MedTechLabs?

Jag är mycket entusiastisk över möjligheten att få kunna stödja MedTechLabs, som jag ser har en viktig roll att koppla avancerad teknik som AI, elektronik, implantat och materialvetenskap till arbete inom hälsa och kliniska tillämpningar. Ett intressant krav, men också något som verkligen förstärker den tvärvetenskapliga profilen, är det faktum att du behöver en PI från både KTH och KI i all forskning som sker vid MedTechLabs. En annan spännande faktor är att projektet ska nå kliniska prövningar eller kliniska tillämpningar inom fem år. Det sätter verkligen fokus på projekt som är tillämpade och som kan bli till nytta för folkhälsan inom en rimlig tidsram.

Hur kommer du att bidra till styrgruppen?

För mig har innovation och tillämpad forskning alltid varit något jag har haft ett intresse och en passion för. MedTechLabs är en bro mellan KTH, KI och Karolinska Universitetssjukhuset, vilket är viktigt för innovation och framsteg inom tillämpad medicinsk forskning. Med mina roller på KERIC och CIR och bakgrund från en mer teknisk miljö inom akademin och näringslivet, hoppas jag kunna bidra med att stödja arbetet med att skapa en brygga mellan teknik och life science.