MedTechLabs har beviljat 35 miljoner kronor för två nya medicintekniska forskningsprogram. I det första tas en ny metod fram för att övervaka syresättningen hos fostret under förlossningen. Det andra ska utveckla en ny metod för tidig diagnostik av hjärnsjukdomar med hjälp av MR-elastografi.

Årets utlysning från MedTechLabs startade i våras och beslutet om att anta två nya forskningsprogram togs av centrumets styrgrupp i början av oktober. Johan Schuber, verkställande föreståndare för MedTechLabs, menar att de beviljade programmen stärker centrumets inriktning på att bedriva forskning som är klinisk relevant.

Dagens metoder för fosterövervakning har svagheter och forskarna i detta nya program siktar på att förbättra dessa för att minska risken för organsvikt hos barnet under förlossningen. Detta är ett viktigt forskningsområde som berör många patienter och förlossningsvården, inte bara i Sverige utan hela världen.  

Programmet ”Kontinuerlig laktatmätning och förebyggande av fetal hypoxi under förlossning” leds av Malin Holzmann, Karolinska Institutet (KI), och Saul Rodriguez Duenas, Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Malin Holzmmann är överläkare vid enheten för graviditet och förlossning vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och docent vid KI. Saul Rodriguez Duenas är universitetslektor vid avdelningen för elektronik och inbyggda system vid KTH. Målet är att åstadkomma en kontinuerlig laktatmätning under förlossningen, vilket skulle innebära en helt ny teknik inom vården med potential att förändra fosterövervakningen I grunden.   

I det andra forskningsprogrammet ligger fokus på att förstå hur hjärnans vävnad förändras när den utsätts för sjukdomar som Alzheimer, Parkinson, MS eller vid hjärntumör. När bromsmediciner för dessa nu blir mer tillgängliga blir det också viktigare tidig upptäckt av sjukdomarna i tid för att kunna bromsa sjukdomsförlopp så effektivt som möjligt.

Programmet ” Klinisk tillämpning av nästa generations hjärnmagnetisk resonanselastografi för neurodegenerativa sjukdomar och hjärntumörer” leds av Rodrigo Moreno, KTH och Tobias Granberg, KI. Rodrigo Moreno är docent och universitetslektor på Institutionen för medicinteknik och hälsosystem vid KTH. Tobias Granberg, är lektor vid avdelningen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. MR-Elastografi (MRE) används redan idag för att diagnostisera leversjukdomar men dess komplexitet har hittills hindrat den kliniska användningen för diagnos av hjärnans sjukdomar. Huvudmålet med detta tvärvetenskapliga program är att göra det möjligt att genomföra MRE även för hjärnan och utvärdera dess kliniska nytta vid neurodegenerativa sjukdomar och hjärntumörer. Projektet omfattar MRE-teknik från bildinsamling och analys till dess användning och utvärdering i kliniska studier. Det slutgiltiga målet är att möjliggöra klinisk implementering i Region Stockholm inom fem år och därmed bidra till bättre behandling för patienter.

Forskningen vid båda programmen beräknas vara i gång i januari 2024.

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för patientnära forskning som ska bidra till genombrott i utvecklingen av medicinteknik med betydelse för sjukvårdens viktiga utmaningar och våra stora folksjukdomar. I samtliga program samarbetar forskare och kliniker med både teknisk och medicinsk kompetens. Centrumet drivs gemensamt av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Johan Schuber
Verkställande föreståndare MedTechLabs

Telefon: 08-790 67 64
E-post: jschuber@kth.se

Webbplats: www.medtechlabs.se

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/medtechlabsstockholm