Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Magnephy

Magnephy fokuserar på 3D-avbildning av njurar och utvecklar nya protokoll inom så kallad optisk vävnadspatologi, med målet att förbättra och jämna ut de skillnader som sker vid sjukhusens bedömningen av njursjukdomar. Magnephy hjälper även läkemedelsbolag med molekylär och morfologisk kvantitativ njuravbildning för att stödja läkemedelstestning. Företaget grundades 2023.

Bland företagets grundare finns MedTechLabs-forskarna Hans Blom och Robin Ebbestad.