Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Prismatic Sensors (GE Healthcare)

Prismatic Sensors, sedan 2021 en del av GE Healthcare, är en spin-out från KTH som utvecklar en kiselbaserad detektor för fotonräknande spektral datortomografi. Lösningen innebär bland annat ökad kontrast, skarpare spatiala röntgenbilder och lägre strålningsdoser för patienten. En prototyp med tekniken är installerad i MedTechLabs lokaler på BioClinicum i Solna, där fortsatta tester och användarutveckling sker. Företaget grundades 2011.

Bland företagets grundare finns MedTechLabs-forskaren Mats Danielsson.