MedTechLabs utlyser medel för finansiering av forskningsprogram inom områdena (1) Precisionshälsa och (2) Data-driven hälso- och sjukvård. Forskningen ska vara inriktad på medicinsk teknik med tydliga kliniska tillämpningar för att förebygga och behandla vanligt förekommande sjukdomar eller tillgodose medicinska behov.

Läs mer om utlysningen här (engelsk text).

För information om pågående utlysningar från MedTechlabs, se den engelska versionen av hemsidan.

Utlysning för nytt programområde/n stänger 7 juni 2023 – endast på engelska

Sista ansökningsdag 2019-06-03. MedTechLabs öppnar nu projektansökningar för programområde 2: AI och/eller bioelektronisk medicin.

Programområde 2: AI och/eller Bioelektronisk medicin

Sista ansökningsdag: 2019-06-03

Information: läs mer