Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Forskningsmedel beviljade för medverkan i EUCAIM (European CAncer IMaging)

Ska bidra till infrastruktur på europeisk nivå. Fredrik Strands forskningsgrupp har som en av deltagarna i projektet EUCAIM (European CAncer IMaging) beviljats EU-anslag på 3 miljoner kronor. Målet med EUCAIM är att etablera en europeisk infrastruktur för medicinska cancerbilder.

Hej Fredrik, vad skulle en sådan europeisk infrastruktur innebära och när skulle den kunna bli verklighet?
 
– För att utveckla träffsäkra maskininlärnings-algoritmer behövs mycket data, ofta mer än vad som är tillgängligt lokalt. När vi dessutom tar sikte på precisionsmedicin, det vill säga att välja behandling mer individuellt utifrån cancertumörens särskilda egenskaper ökar behovet ännu mer. Internationellt samarbete är nödvändigt för denna utveckling.
 
Vad kommer ni använda forskningsmedlen till?
 
– EU-projektet ligger väl i linje med vårt pågående projekt VAI-B som syftar till att skapa en nationell plattform för utvärdering av AI-algoritmer inom bröstradiologi. Vi hoppas kunna bidra med den kunskap vi samlat på oss tidigare, men också med röntgenbilder och kliniska data i en federerad lösning på europeisk nivå.

Läs mer om utlysningen här :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-02-cancer-image