Emune specialiserar sig på bioelektronisk medicin. Upptäckter inom immunologi och neurovetenskap visar att inflammation regleras av nervsignaler. Teknik som är inriktad på dessa nerver kan reglera de molekylära mekanismer som ligger till grund för inflammation och behandla sjukdomar. Emune utvecklar teknik som möjliggör aktivering av praktiskt taget vilken målnerv som helst utan kirurgi. Företaget grundades 2018.

Bland företagets grundare finns MedTechLabs-forskaren Peder Olofsson.

Magnephy fokuserar på 3D-avbildning av njurar och utvecklar nya protokoll inom så kallad optisk vävnadspatologi, med målet att förbättra och jämna ut de skillnader som sker vid sjukhusens bedömningen av njursjukdomar. Magnephy hjälper även läkemedelsbolag med molekylär och morfologisk kvantitativ njuravbildning för att stödja läkemedelstestning. Företaget grundades 2023.

Bland företagets grundare finns MedTechLabs-forskarna Hans Blom och Robin Ebbestad.

Prismatic Sensors, sedan 2021 en del av GE Healthcare, är en spin-out från KTH som utvecklar en kiselbaserad detektor för fotonräknande spektral datortomografi. Lösningen innebär bland annat ökad kontrast, skarpare spatiala röntgenbilder och lägre strålningsdoser för patienten. En prototyp med tekniken är installerad i MedTechLabs lokaler på BioClinicum i Solna, där fortsatta tester och användarutveckling sker. Företaget grundades 2011.

Bland företagets grundare finns MedTechLabs-forskaren Mats Danielsson.

Stratipath är en spin-out från Karolinska Institutet som använder djupinlärningsteknik (AI) för att tillhandahålla riskprofilering av cancertumörer. Företagets molnbaserade SaaS-lösningar används i kliniska miljöer och bygger på banbrytande forskning. Stratipath gör precisionsdiagnostik tillgänglig för fler patienter till en lägre kostnad och på en bråkdel av tiden jämfört med traditionella metoder. Företaget grundades 2019.

Bland företagets grundare finns MedTechLabs-forskarna Mattias Rantalainen och Johan Hartman.