Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Intervju – nytt AI-uppdrag för Magnus Boman

Magnus Boman är professor i intelligenta programvarutjänster på KTH och projektledare för projektet AI@KI. Nu har MedTechLabs styrgrupp även gett honom i uppdrag att göra en kartläggning av behov inom vården när det gäller AI, identifiera synergier mellan forskningscentra samt förslå utbildningar på området som MedTechLabs bör ansvara för.

Hej Magnus! Kan du berätta litet om bakgrunden till det här spännande uppdraget?

– Hej! Jo, sedan jag började arbeta med AI@KI 2020 har jag fått kontakt med väldigt många forskare som befinner sig i framkant av AI-användning och nyckelpersoner på Karolinska universitetssjukhuset och i Region Stockholm. AI är också något som går igen i mycket av den forskning som bedrivs av forskarna i MedTechLabs. Så förutsättningarna för att tillsammans bidra ytterligare till utvecklingen och tillämpningen av AI inom regionen framstod som goda.

Vad ska kartläggningen utmynna i?

– Det ska dels resultera i strategiska råd för regionsledningen, KTH, KI och MedTechLabs, dels stötta regionens arbete med precisionsmedicin vid Precisionsmedicinskt Centrum och ute på sjukhusen. Här ligger fokus på imaging, men även på mer framtidsinriktade strömningar, som AI:s roll inom kvantteknik för vården, ett område där förväntningarna är skyhöga.

Hur ska du gå till väga för att skapa synergier mellan centrumbildningarna?

– Baserat på de områden jag funnit är idén att jag också ska jobba för att vi kan tillvarata möjligheterna till nya och fördjupande samarbeten maximalt inom AI. Det kan handla om samarbeten mellan Centre for Imaging Research och Quantum for Life Sciences, men också större, nya relevanta projekt som TEF (inom Vinnovautlysningen TEF Health), där testbäddar ska utvecklas på KI med hjälp av SciLifeLab, samt såklart också pågående verksamhet inom MedTechLabs.

Och sen AI-utbildning ovanpå detta?

– Ja, många har hört av sig med erbjudanden om fortbildningstjänster sen vi genomförde en serie uppskattade seminarier om AI-metoder inom AI@KI. Tanken är att jag ska gå igenom dessa och se vilka utbildningsinsatser som kan och bör hållas i MedTechLabs regi och även hjälpa till med innehåll och omfattning på kurser.

Det låter som att du kommer få fullt upp?

– Uppdraget motsvarar 20 procent av en heltid och jag kommer att jobba vidare med min egen forskning kring bland annat lungcancer. Jag har många masterstudenter i vår, från både KI och KTH, som alla gör potentiellt meningsfulla saker med AI för framtidens vård och forskning. Det känns väldigt inspirerande att få bidra till att regionen och akademin ska kunna dra nytta av den teknik som kommer få så stor betydelse för såväl sjukhusen som patienterna. Sen är en förhoppning att det ska fortsätta generera nya företag inom medtech och AI som även skapar arbets- och exportmöjligheter, något som vi redan har flera vassa exempel på. Jag bevakar också den internationella utvecklingen och åker i dagarna till MILA i Montreal, kanske världens bästa AI-institut just nu, som har stort intresse för medicin och hälsa.