Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Irene Svenonius: ”Vi har urstarka förutsättningar att förverkliga målet inom life science”

"Niklas Roxhed, föreståndare för Medtechlabs jämför life science-klustret i Hagastaden med amerikanska life science-kluster. Och det är just i sådana kluster som förutsättningar för nya idéer genereras och genombrottsteknologier skapas, menar han.
- Det som händer här i Hagastaden, med Karolinska universitetssjukhuset som kyrkan i byn, är spännande. Tankarna går till Kendall Square i Boston, som är en kokande kittel där alla läkemedelsbolag sitter inkilade mellan Harvard och MIT, sa han till Life Science Sweden tidigare i veckan."