Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Molnplattform ska få ut MedTechLabs forskningsresultat snabbare i vården

MedTechLabs har valt Collective Minds Radiology för sin satsning på undervisning inom akut stroke. Avtalet är på tre år och ger utrymme att använda plattformen även för andra områden. Idén är att den nya molntekniken både ska bidra till snabbare implementation av nya behandlingsmetoder och öka intresset för radiologi bland yngre läkare.

MedTechLabs har fokus på de stora folksjukdomarna, som cancer och stroke, och ligger vägg i vägg med nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Ett viktigt mål är att forskningsresultaten ska komma till användning snabbt inom vården. Med molntjänsten från svenska Collective Minds Radiology ska MedTechLabs nu erbjuda den vidareutvecklade e-kursen ”Akut strokebehandling inom 24 timmar – beslutsstöd med perfusion”, under ledning av Håkan Almqvist, överläkare och specialist i neuroradiologi vid Capio St Göran. Målgruppen är studenter på ST-läkarutbildningen inom radiologi samt verksamma radiologer i hela Sverige.

– Samarbetet är ett bra exempel på hur MedTechLabs samarbetar med andra life science-aktörer för att föra ut resultat från forskning och öka implementationen inom den svenska vården. Collective Minds Radiology fick sin start vid KI Innovation och MedTechLabs har sina lokaler och sitt CT-labb i direkt anslutning till Karolinska universitetssjukhuset, fem minuter från sjukhusets kliniska verksamhet, berättar Håkan Almqvist.

Avtalet mellan MedTechLabs och Collective Minds Radiology löper över tre år och innebär att även andra projekt inom MedTechLabs kan utnyttja plattformen för att dela och interagera runt radiologiska bilder på ett säkert sätt. Med en växande äldre befolkning, ökad digitalisering inom hälso- och sjukvården samt de nya möjligheter inom diagnostik som den tekniska utvecklingen åstadkommer blir det viktigt att forskare och kliniker får bättre verktyg att samarbeta runt radiologiska bilder.

– Collective Minds Radiology bildades med visionen att bygga världens största plattform för samarbete inom hälsa, med utgångspunkt inom radiologi. Idag är vi ett nav för samarbete mellan akademin, sjukvården och företagen, som ju alla behöver varandra, förklarar Anders Norell, medgrundare och vd för Collective Minds Radiology.

Med nya framsteg inom den medicinska forskningen ökar även behoven av utbildning där radiologiska bilder är centrala för lärandet. Det råder dock brist på kunniga radiologer i Sverige, vilket är ett problem för hälso- och sjukvården, förklarar Niclas Roxhed, föreståndare för MedTechLabs.

– Genom att lansera vår omarbetade e-kurs på denna moderna plattform hoppas vi även kunna öka intresset för det radiologiska området bland de läkare som nu går sin utbildning. I slutänden är det avgörande för såväl akademin som sjukhusen och medicintekniska företag att vi säkrar morgondagens kompetens inom radiologin, avslutar Niclas Roxhed.

E-kursen ”Akut strokebehandling inom 24 timmar – beslutsstöd med perfusion” kommer att lanseras på Collective Minds Radiologys plattform under året och vara kostnadsfri för vårdpersonal i Region Stockholm samt tillgänglig för hela Norden.