Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Njurforskare vid MedTechLabs prisade och uppmärksammade

2022 är inte slut och redan har flera forskare vid centrumets projekt "Optisk 3D-mikroskopi för mer effektiv behandling av njursjukdomar" rönt god framgång.
Genom 3D-mikroskopi kan njurens filterstrukturer, de 200–500 nanometer breda fotutskotten, visualiseras med ljusmikroskopi (vänstra bilden). Det möjliggör en enkel automatisk analys och kvantifiering av njurens hälsotillstånd (högra bilderna), med möjlig användning inom klinisk njurdiagnostik.
Genom 3D-mikroskopi kan njurens filterstrukturer, de 200–500 nanometer breda fotutskotten, visualiseras med ljusmikroskopi (vänstra bilden). Det möjliggör en enkel automatisk analys och kvantifiering av njurens hälsotillstånd (högra bilderna), med möjlig användning inom klinisk njurdiagnostik.
  • I mars uppmärksammades att Hannes Olauson (KI/KS) och David Unnersjö-Jess (KTH/KI) fanns bland det 49 forskare som fick ta del av Njurfondens avsatta medel för 2021. Läs mer här
  • I Torsten Söderberg Stiftelses årsskrift beskrivs utförligt projektet ”Automatiserad kvantitativ optisk njurpatologi”, som stiftelsen stödjer och där forskare vid MedTechLabs medverkar (uppslag s 12-13). Läs mer här (pdf)
  • Robin Ebbestad (KI/Danderyds sjukhus) har fått ett anslag från Stiftelsen Stig och Gunborg Westman för forskning kring njursjukdomar, organtransplantation och organdonation, för sitt projekt inom 3D njurbiopsi.