Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Nya medel till forskningsprogram

Den del av programmet Avbildning och diagnos av bröstcancer med stöd av artificiell intelligens som avser radiologi, ledd av Kevin Smith, KTH, och Fredrik Strand, Karolinska Institutet, har beviljats medel från en gemensamma utlysning av WASP och DDLS, med 3 875 000 SEK under två år.

Projektet Transforming Breast Cancer (TransformBC) skall rekrytera två postdoktorer med start 1 april 2022. Den första tjänsten kommer att ha fokus på utvecklingen av nya AI-algoritmer (KTH från WASP) och den andra med fokus på klinisk validering av AI-algoritmerna (KI från DDLS). 

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är ett stort nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och rekrytering till fakulteter. Det är också Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna. 

SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett initiativ för att hantera att mängden och komplexiteten av data växer exponentiellt och att fler vetenskapliga upptäckter blir möjliga när data är öppet tillgänglig för forskare i hela världen.