Till innehåll på sidan

Om centrumet

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som skapar bättre förutsättningar för patienters överlevnad och förbättrad livskvalitet vid hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och andra folksjukdomar. Vi vill bidra till att vården kan erbjuda sina patienter en mycket säkrare diagnos och bättre behandling, till lägre kostnad.

Centrumet är en långsiktig satsning som startade 2018 och drivs av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm, och ska bidra till utvecklingen av medicinteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv. Grundfinansieringen till MedTechLabs forskningsledare kommer från Region Stockholm, Karolinska Institutet och KTH.

Vi välkomnar kompletterande donationer som oavkortat går till forskningsledarna.

Forskningen vid centrumet ska kunna åstadkomma genombrott på sina respektive områden och ge resultat som kan komma sjuk- och hälsovården till nytta redan inom fem år, läs mer här .

Centrumet används även som en miljö för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal i metoder och implementering av forskningsresultat, samt för validering av nya medicintekniska produkter som tas fram i forskningsprojekten.. Ny kunskap och implementerbara lösningar bidrar även till att utveckla Stockholmsregionens ekosystem inom life science och att globala företag vill investera här. MedTechLabs har lokaler i BioClinicum, placerat i mitten av den nya stadsdelen Hagastaden i Stockholm och i nära anslutning till Karolinska Universitetsjukhuset.

Mål

En strategisk plan för MedTechLabs 2021-2026 (pdf 367 kB)  har fastställts av styrgruppen och anger följande mål:

  • Att bli bland de tio bästa tvärvetenskapliga centrumen i världen för medicinteknisk forskning där vi utvecklar instrument och metoder som kommer att gynna stora patientgrupper
  • Att tillhandahålla en stimulerande miljö med såddfinansiering som skapar förutsättningar för nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt som attraherar betydande extern kompletterande finansiering från nationella och europeiska finansieringsorgan samt privatpersoner och stiftelser
  • Att etablera MedTechLabs som en facilitator som kombinerar forsknings- och medicintekniska prövningar genom att tillhandahålla en helhetsprocess för hur kliniska studier kan genomföras som attraherar såväl forskare som globala företag
  • Att möjliggöra effektiv tekniköverföring för implementering inom hälso- och sjukvården, genom att stimulera nystartade företag, patent, industriellt samarbete, matchmaking evenemang och onlineutbildning.

Strategiska satsningar

I dessa ingår för närvarande strategisk rekrytering av fakultet till KTH och Karolinska Institutet, gästforskarprogram samt utlysning av nya forskningsprogram. 

MedTechLabs har en väl inarbetad struktur för att genomföra utlysningar för forskartjänster i konkurrens. Strategiska rekryteringar med karriärväg vid KTH eller Karolinska Institutet har tillämpats för att stärka forskningsprogrammet Spektral datortomografi (CT) och Endovaskulära tekniker. Våra nya MedTechLabs Fellows är nu också på plats, läs mer om dem <här>. Fellowship-programmet kan komma att utökas med mobilitetsprogram för att attrahera internationellt välrenommerade forskare att bedriva sin forskning vid MedTechLabs, med KTH eller Karolinska Institutet som värduniversitet.

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2022-12-12