Till innehåll på sidan

Om centrumet

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som skapar nya förutsättningar för hälso- och sjukvården att erbjuda patienter snabbare diagnos och bättre behandling.

Centrumet drivs av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm och ska bidra till utvecklingen av medicinteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.

MedTechLabs har lokaler i BioClinicum, placerat i mitten av den nya stadsdelen Hagastaden i Stockholm, i anslutning till Karolinska Sjukhuset och nära annan forskningsverksamhet kopplad till hälsa.

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2021-03-22