Till innehåll på sidan

Styrgrupp

Styrgruppen är MedTechLabs beslutande organ. Parterna representeras i med beaktande av respektive parts del av finansieringen av centret. Region Stockholm har fyra ledamöter, KTH och KI representeras av två ledamöter var.

Clara Hellner (ordförande), Forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm
Anders Gustavsson, prorektor, Karolinska Institutet
Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning, KTH
Helena Erlandsson Harris, professor, Karolinska Institutet
David Konrad, chef, Perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset
Linda Lindskog, verksamhetschef Biobank och Studiestöd, Medicinsk Diagnostik Karolinska, Karolinska Universitetssjukhuset
Birgitta Janerot Sjöberg, FoU-chef inom Bild och funktion, Karolinska Universitetssjukhuset
Peter Savolainen, föreståndare Life Science Technology Platform, KTH

Tillhör: MedTechLabs
Senast ändrad: 2022-10-24