Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Pionjär inom CT köper Prismatic Sensors

Nyss offentliggjordes att GE Healthcare köper svenska Prismatic Sensors, en spin-off från KTH. Tekniken antas revolutionera CT-området och affären visar de möjligheter som samarbete mellan akademi, sjukvården och företag har för svensk medicinteknik.

Grundaren till Prismatic Sensors, fysikprofessorn Mats Danielsson, är också en av initiativtagarna till och forskningsledare vid MedTechLabs, ett tvärvetenskapligt medicinsk tekniskt centrum för patientnära forskning som drivs av KTH, KI och Region Stockholm.

– Uppköpet är ett erkännande inte bara för forskningen från KTH utan också för att regionen håller världsklass på det medicintekniska området. För det här är nog det största som hänt inom datortomografin sedan tekniken började användas på 70-talet, säger Mats Danielsson.

Mats Danielsson leder tillsammans med KI-forskaren och läkaren Staffan Holmin också området ”medicinsk avbildning och minimalt invasiva metoder” vid MedTechLabs, inom vilket vissa av de kliniska studierna av röntgentekniken har genomförts.

– Tekniken ger många fördelar inom vården. Det blir lättare att skilja mellan olika vävnader och material. Tidiga tumörer och inflammatoriska tillstånd blir lättare att upptäcka. Större detaljrikedom kan medföra att vissa invasiva ingrepp i hjärta och hjärna kan undvikas och vi hoppas kunna diagnosticera stroke i lillhjärnan och hjärnstammen mer effektivt, förklarar Staffan Holmin.

Han tillägger att lägre stråldoser är viktiga för alla patienter, inte minst vid undersökning av barn. Staffan Holmin menar också att resultatet är ett skolexempel på hur svensk grundforskning och samarbete mellan tekniska och medicinska universitet kan skapa innovationer till stor nytta för såväl patienterna som sjukvården och medicinteknisk industri.

– Det är också strategin med MedTechLabs, där forskare från KTH och KI kan undersöka patienter i sjukhusmiljö med avancerade vårdresurser tillgängliga vid behov. Forskare, teknikföretag och sjukhus från andra länder är mycket nyfikna på vårt upplägg, då det på de flesta ställen i världen saknas liknande infrastruktur för att studera medicinsk teknik i samarbete mellan tekniska och medicinska universitet, industri och sjukvård, säger Staffan Holmin.  

GE Healthcare var på 1970-talet först i världen att introducera en kommersiell CT-scanner och har sedan dess fortsatt att utveckla tekniken. Forskarna Allan M. Cormack och Godfrey N. Hounsfield tilldelades 1979 nobelpriset i fysiologi/medicin för den forskning som ledde fram till datortomografin.

Genom köpet av Prismatic Sensors har företaget ytterligare ökat sin närvaro i det medicinsk-tekniska klustret Stockholm-Uppsala, där man är en stor arbetsgivare med cirka 250 anställda inom forskning, tillverkning, försäljning och administration. I och med förvärvet av Prismatic Sensors kan GE Healthcare hälsa nya 20 medarbetare välkomna, varav flertalet är högkompetenta forskare, och GE Healthcare stärker sin position inom bildteknik. 

– Vårt team för molekylär avbildning i Uppsala är en strategisk del av GE Healthcare där såväl teknisk utveckling och tillverkning spelar en central roll i vår portfölj. Nu med förvärvet av Prismatic Sensors och vidareutvecklingen av nästa generations fotonräknande CT-teknologi kommer våra sverigebaserade GE Healthcare-team att fortsätta bidra till miljoner människors hälsa världen över, säger Wei, global VD för Premium CT på GE Healthcare.

Wei Shen, GE Healthcare
Wei Shen

Redan innan köpet av Prismatic Sensors hade GE Healthcare samarbetat flera år med Mats Danielsson. Det började med en informell kontakt 2015, därefter sattes mål för utvecklingsarbetet. GE Healthcare lånade också ut den CT-scanner som Mats och hans team sedan modifierade med sin teknik, vilken använder kiselbaserade detektormaterial istället för sådana baserade på kadmium. Till skillnad mot kadmium kan kiselbaserade detektorer ge en bättre spektral upplösning samtidigt med en bibehållen hög spatial upplösning.

Även Karolinska Institutet är en viktig partner till GE Healthcare sedan tidigare. Det pågår flera samarbeten, inte bara på CT-området utan även inom MR och molekylär bilteknik.

Wei Shen säger att hennes företag med stort intresse följer uppbyggnaden av den patientnära forskningsinfrastruktur som MedTechLabs nu satt i gång med, i anslutning till det nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Se även pressmeddelande från GE Healthcare