Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Staffan Holmin

Professor Karolinska Institutet, överläkare neuroradiologi Karolinska Universitetssjukhuset. Spektral CT och Endovaskulära tekniker. Programledare och professor vid Karolinska Institutet samt överläkare neuroradiologi Karolinska Universitetssjukhuset.

– Vi inom sjukvården ser behoven och kan skapa en önskelista att diskutera med ingenjörerna. Genom att kombinera våra kunskaper kan vi inom MedTechLabs lösa problem som inte går att lösa på var sitt håll, säger Staffan Holmin.

Staffan Holmin är chef för bild och funktion vid Karolinska Institutet, samt är dubbelspecialist inom neurokirurgi och neuroradiolog och överläkare inom neurointervention vid Karolinska universitetssjukhuset. Tillsammans med kollegor inom neurospecialiteterna har han byggt upp och utvecklat akut strokevården i Stockholm och på internationell nivå, och leder en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Karolinska Institutet.

Forskningen fokuserar på diagnostik och behandling av stroke och även att utveckla nya tekniker och instrument för att leverera celler och läkemedel, och att ta prover från organ som är svåra att komma åt, genom att använda blodkärlen som inre passager. Han har hållit Sven-Ivar Seldinger hedersföreläsning vid den europeiska radiologiska kongressen och fått Hans Wigzells stiftelse vetenskapspris. Tekniken för att leverera ämnen och celler till organ genom blodkärlets vägg genomgår kommersialisering i samarbete med AstraZeneca. Staffan Holmin är vice föreståndare och forskningsledare vid MedTechLabs. Han leder forskningsprogrammet Spektral CT-avbildning och Endovaskulära tekniker, tillsammans med Mats Danielsson.