Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Klinisk infrastruktur

Infrastruktur för patientnära forskning

BioClinicum, plan 4

MedTechLabs disponerar administrativa arbetsplatser och CT lab på plan 4 i Karolinska Universitetssjukhusets forskningsbyggnad BioClinicum, ett nav för klinisk forskning med närmare 100 forskargrupper inom ett nära geografiskt område. Det är en miljö som är byggd för att främja den translationella forskningen och som ger stora möjligheter för forskarna att hämta frågeställningarna direkt i vården, något som i sin tur främjar utvecklingen av bästa behandlingsresultat för patienterna. Målsättningen är att centrumets CT lab ska utformas för hög nyttjande- och beläggningsgrad av olika forskningsprojekt. Verksamhetschefen vid universitetssjukhuset har det yttersta ansvaret för patienter som deltar i kliniska studier.

Läs mer om BioClinicum.

Planeringsgrupp

En planeringsgrupp är inrättad med representanter från Karolinska Universitetssjukhuet samt från MedTechLabs ledningsgrupp. Syftet är att säkerställa driften av CTlabbet med årlig budget samt underlätta för planerade och pågående kliniska studier som bedrivs av MedTechLabs forskningsledare. 

Samarbete med Karolinska Trial Alliance (KTA)

MedTechLabs samarbetar med Karolinska Universitetssjukhusets expertfunktion KTA när det gäller utbildningar inom Good Clinical Practice (GCP) samt rådgivning för utformning av kliniska studier. 

Läs mer om KTA.