Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Kliniska studier

En förutsättning för att säkerställa klinisk relevans i projekten vid MedTechLabs är att patienter och friska personer deltar i kliniska studier. Dessa är ofta en förutsättning för senare nyttiggörande av forskningsresultaten.

Projekten inom centrumet ska därmed följa god klinisk forskningssed (GCP), lagen om etikprövning samt andra vård- och forskningsetiska principer. Projekten ska även vara godkända av relevanta myndigheter.