Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Projekt: Förbättrad diagnos av Covid-19 med datortomografi och AI-bildanalys

Forskningsledare Mats Persson, KTH
3D-rendering av datortomografibild av lungorna hos en patient med covid-19. De gröna solida objekten är infekterad lungvävnad som har markerats med hjälp av en bildanalysprogramvara som utvecklats inom forskningssamarbetet mellan KTH och Karolinska Universitetssjukhuset och som kan snabba upp analysen av lungförändringar i röntgenbilder.

Lungröntgen och datortomografi spelar en stor roll för vården av insjuknade i covid-19. Samtidigt är kunskapen om hur röntgenbilderna ska tolkas ännu begränsad. Avdelningarna för medicinteknik och medicinsk bildfysik vid KTH har i ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset tagit fram en programvara som till stor del automatiserar analysen av röntgenbilder av covidpatienter genom att markera lungorna och lungskadorna orsakade av covid-19. Detta kan ge stora tidsbesparingar för läkare som analyserar stora mängder patientbilder för att hitta mönster som kan hjälpa till med behandling. MedTechLabs utvecklar också AI-verktyg baserade på djupa neurala nätverk för att automatiskt analysera datortomografibilder av covidpatienter och förutsäga patientens framtida sjukdomsförlopp.