Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Projekt: Molekylär avbildning och radiokemi

Forskningsledare Staffan Holmin, Karolinska Institutet

Vi använder immunceller, en giftpeptid och bispecifika antikroppar för att specifikt rikta strålning mot tumörer. Icke önskvärd radioaktiv strålning reduceras med denna riktade metod. Protokoll för radioaktiv märkning av immunceller har optimerats och upprättats. Fördelningen av radioaktivt märkta immunceller (humana stromaceller, råttmakrofager, humana perifera mononukleära celler) i kroppen har följts i djurmodeller med hjälp av avbildningsstudier med positronemissionstomografi (PET). Ett manuskript med initiala resultat är för närvarande under granskning. Översättning av resultaten som förberedelse till kliniska studier har inletts. Dessutom har vi radioaktivt märkt en hjärntumörspecifik skorpion-giftpeptid. Den radioaktiva inmärkningen var framgångsrik och vi kunde påvisa att den radioaktivt inmärkta peptiden kunde binda till gliomceller i hjärnan hos möss. Dessa studier ger potentiellt nya behandlingsalternativ för cancerpatienter.