Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Projekt: Vävnadsåtkomst med endovaskulär teknik

Forskningsledare Staffan Holmin, Karolinska Institutet

Vi har fortsatt med utvecklingen av konceptet att föra ett tunt instrument (s.k. Extroducer) inuti kärlen och har nu bl.a. lyckats skapa access till hjärnparenkymet i gris via vener. Detta möjliggör studier kring transplantation av celler och potentiellt kring provtagning. Vi har publicerat resultat av hjärt- och njuraccess samt modifierad teknik för access till bukspottkörteln. Vi har dessutom vidareutvecklat, testat och patenterat ett verktyg för mikrobiopsi för att möjliggöra minimalinvasiv hjärtprovtagning för alla delar av hjärtat och utvecklat och verifierat vävnadshanteringsprotokoll för analys av RNA i dessa små prover. Pågående tester av hjärtbiopsinstrumentet för verifiering i human vävnad sker i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset. Utveckling och testning av ett mikrobiopsiverktyg för användning inuti Extroducer pågår. Vi har nyligen utvecklat och testar ett nytt instrument dedikerat för provtagning av endotelceller vid olika sjukdomstillstånd. Vidare har vi publicerat resultat av kliniska studier av dubbel energi CT-scanning efter trombektomi (där blodpropp tas ut med tunna verktyg via blodkärl) och vid trombolys (upplösning av blodpropp). Vi har också gjort en dataanalys och publicerat resultatet från Stockholm Triage Study, som innebar att patienter med misstänkt blodpropp i hjärnans stora kärl transporterades direkt till det nya Karolinska Universitetssjukhuset. Dessutom har vi publicerat nya experimentella MR- och PET-baserade koncept för att identifiera hotad hjärnvävnad vid akut ischemisk stroke.