Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

SEK 4 miljoner i anslag för bröstcancerforskning

Projektet del av bred multicenter-studie i flera länder. Fredrik Strand, bröstradiolog och forskare inom Medtechlabs, tilldelas 4 miljoner kronor från Horizon Europe som en av flera medverkande i projektet RadioVal vars totala anslag är 60 miljoner kronor.

Fredrik Strand, bröstradiolog och forskare inom Medtechlabs, tilldelas 4 miljoner kronor från Horizon Europe som en av flera medverkande i projektet RadioVal, vars totala anslag är 60 miljoner kronor. RadioVal är den första breda multicenter-studien av radiomics-driven klinisk utvärdering av neoadjuvant terapi-respons för bröstcancer. Projektet bygger på verktyg och repositorier av bilder som skapats inom fem EU-finansierade projekt från AI for Health Imaging-nätverket (AI4HI). För att utvärdera användbarhet och överförbarhet kommer validering att äga rum i åtta olika centra i Sverige, Österrike, Spanien, Polen, Kroatien, Argentina, Egypten och Turkiet.