Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Seminarium: Moderna diagnostiska röntgenkällor

Välkommen till ett spännande seminarium med Rolf Behling, en av världens ledande experter på röntgenkällor för medicinsk bildbehandling och författare till boken "Modern Diagnostic X-Ray Sources" (CRC press).

Seminarietitel: Moderna diagnostiska röntgenkällor

Föredragshållare: Rolf Behling, Institutionen för fysik, KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Tid: Måndagen den 3 juni, kl. 15.15-17.00, med tid för frågor efteråt

Plats: FA32 (Albanova huvudbyggnad, tredje våningen, mittemot restaurangen) och även på Zoom https://kth-se.zoom.us/j/63062020009

Sammanfattning:
Mer än 100.000 diagnostiska röntgenrör nyinstalleras eller byts ut varje år. Till detta antal kommer rör för dentaltillämpningar, oförstörande provning och materialanalys. Denna föreläsning kommer att bidra till att förbättra förståelsen för fysiken i röntgenproduktion, i synnerhet för ”klinisk” diagnostik. Den kommer att diskutera funktionsprinciper för moderna röntgenkällor, designaspekter, specialfunktioner, strålskydd och tillverkningsteknik. Varför är vakuumtekniken inte alls föråldrad? Kommer vi snart att få se röntgen-LED, kompakta röntgenlasermaskiner eller andra alternativa källor? Vilka forskningsgenombrott siktar hans grupp på KTH på?