Logotyp KTH Logotyp Karolinska Institutet Logotyp Region Stockholm

Två nya forskningsprogram får stöd av MedTechLabs

Två nya forskningsprogram, ett inom bioelektronik och ett inom AI, har beviljats stöd av MedTechLabs. Mer information om programmen släpps preliminärt den 20 november, samma datum då Stockholms regionfullmäktige fattar det formella beslutet.

“Detta är två mycket bra program med omfattande potential”, meddelar beredningsgruppens ordförande Björn Erikssonhälso- och sjukvårdsdirektör för Region Stockholm.

Finansieringsstödet syftar till att knyta ihop bioelektronisk medicin, sjukvård och teknik samt stärka samarbetet mellan KTH, KI och sjukvården. MedTechLabs utlysning erbjöd finansiering av tvärvetenskaplig forskning med potential att åstadkomma genombrott i utvecklingen av hur artificiell intelligens och/eller bioelektronisk medicin används inom hälso- och sjukvården. Utlysningen efterfrågade program som förväntas kunna nå kliniskt applicerbara resultat inom de kommande fem åren.

Forskningscentret MedTechLabs är etablerat i samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan, KTH, Karolinska Institutet, KI och Region Stockholm.

För mer information kontakta Peta Sjölander, föreståndare för MedTechLabs, peta.sjolander@medtechlabs.se